spaarbankfondskatwijk.nl

FINANCIEN

schelpen

De staat van baten en lasten over het jaar 2023 is op 14 juni 2024 op deze website gepubliceerd.

Op 23 oktober 2023 heeft de registeraccountant van Stichting Spaarbankfonds Katwijk de jaarrekening 2022 goedgekeurd.

Ook de jaarrekeningen van de voorgaande jaren zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
In 2023 zijn 17 aanvragen om geldelijke bijdragen behandeld. Twaalf aanvragen zijn gehonoreerd met een financiele bijdrage

Stichting Spaarbankfonds Katwijk is een zuiver vermogensfonds. Zij werft dus niet actief geld of goederen onder derden.

Het vermogen van de stichting bestaat uit banktegoeden,
effecten, hypothecaire leningen en onderhandse leningen.
De leningen zijn uitsluitend uitgegeven aan instellingen
die in principe voor ondersteuning door het fonds in aanmerking komen.

In het jaar 2024 zullen weer subsidieaanvragen in behandeling worden genomen
en toegekend, indien vallend binnen de doelstelling
en beschikbare liquiditeiten van de stichting.

© 2013 spaarbankfondskatwijk.nl Noordeinde 4B, 2225 CS Katwijk zh .