spaarbankfondskatwijk.nl

FINANCIEN

schelpen

De staat van baten over het jaar 2018 is op 9 april 2019 op deze website gepubliceerd.

Op 31 mei 2018 heeft de registeraccountant van Stichting Spaarbankfonds Katwijk de jaarrekening 2017 goedgekeurd.

Ook de jaarrekeningen van de voorgaande jaren zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
In 2017 zijn 10 aanvragen om geldelijke bijdragen behandeld. 9 Bijdragen zijn gehonoreerd met een financiele bijdrage

Stichting Spaarbankfonds Katwijk is een zuiver vermogensfonds. Zij werft dus niet actief geld of goederen onder derden.
Het vermogen van de stichting bestaat uit banktegoeden,
effecten, hypothecaire leningen en onderhandse leningen.
De leningen zijn uitsluitend uitgegeven aan instellingen
die in principe voor ondersteuning door het fonds in aanmerking komen.

In het jaar 2018 zijn weer subsidieaanvragen in behandeling worden genomen
en toegekend, indien vallend binnen de doelstelling
en beschikbare liquiditeiten van de stichting.

© 2013 spaarbankfondskatwijk.nl Noordeinde 4B, 2225 CS Katwijk zh .